Projekt “Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik – Szkoła Podstawowa nr 7”

Zamawiający: URZĄD MIASTA ŚWIDNIK

 

Link: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=82286

Share your thoughts