Dostawa specjalistycznych sprzętów medycznych na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (II) Numer referencyjny: ZP/90/2022

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

 

Link:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a836111-297c-461f-ad79-891ec977e87f

Share your thoughts