Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania antywirusowego

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c43227f7-3893-4534-a1e8-12d7a15809d0

Share your thoughts