Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby konferencji, seminariów i sympozjów organizowanych na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

Link: https://minrol.ezamawiajacy.pl/pn/minrol/demand/notice/public/73736/details

Share your thoughts