Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne

Zamawiający:

URZĄD GMINY KODRĄB

 

Link: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08daa51d-6091-8d69-e8ff-80001171286b

Share your thoughts