Wybór wykonawców na realizację warsztatów dla członków 3 klubów seniora na terenie Gminy Serokomla w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”

Zamawiający: URZĄD GMINY SEROKOMLA

 

Link: https://ugserokomla.bip.lubelskie.pl/index.php?id=343&p1=szczegoly&p2=82134

Share your thoughts