ostawa i dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych do paczek żywnościowych wydawanych w punkcie przy Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie

Zamawiający: URZĄD MIASTA LUBLIN

 

Link: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/zamowienia-wylaczone-ze-stosowania-ustawy-pzp/2022/dostawa-i-dystrybucja-artykulow-spozywczych-przeznaczonych-do-paczek-zywnosciowych-wydawanych-w-punkcie-przy-al-zygmuntowskie-4-w-lublinie,183

Share your thoughts