Malowanie pomieszczeń biurowych i wymiana drzwi wejściowych wraz z roletą w budynku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Giżycku ul. 3 Maja 6,

Zamawiający: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE

 

Link: https://zamowienia.krus.gov.pl/zamowienie-publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-na-malowanie-pomieszczen-biurowych-i-wymiana-drzwi-wejsciowych-wraz-z-roleta-w-pt-krus-w-gizycku/

Share your thoughts