Wykonanie robót budowlanych w zasobach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki

Zamawiający: URZĄD MIASTA SUWAŁKI

 

Link: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da9d4a-fa82-4bbe-3d1f-6500119664a7

Share your thoughts