Roboty budowlane: naprawa gzymsu – budynek MOPS Łódź w Łodzi przy ul. Będzińskiej 5 – dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

 

Link: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-do-30000-euro-zamowienia-o-wartosci-nieprzekraczajacej-kwoty-130-000-zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=2226&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontr

Share your thoughts