Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na okres 12 m-cy dla USK im. WAM – CSW w Łodzi

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI-CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW

 

Link: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da9d30-914a-a43f-3d1f-6500119661ce

Share your thoughts