Zakup usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychologicznych w celu realizacji projektu pn. „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Piaski”

Zamawiający:

URZĄD GMINY PIASKI

 

Link: https://umpiaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=565&p1=szczegoly&p2=82109

Share your thoughts