Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu uzytkowania i dostosowania sali zlokalizowanej w budynku przedszkola do funkcji żłobka

Zamawiający: URZĄD GMINY I MIASTA SZADEK

 

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/127334

Share your thoughts