Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrabostówka w ramach zadań z wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew na 2022 rok funduszu sołeckiego sołectwa Chrabostówka

Zamawiający: URZĄD GMINY NAREW

 

Link: https://bip-ugnarew.wrotapodlasia.pl/1553cfcdd75/203fa94d60e/4fcee994d4512c0/inne_tryby_zamwie_publicznych_2019/inne-tryby-zamowien-publicznych—lata-2019-2023.html

Share your thoughts