Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług psychologa dla uczestników projektu „Aktywność w Gminie Barciany”

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCIANACH

 

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/127520

Share your thoughts