Współpraca przy przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu organizowanego przez Zamawiającego dwuetapowego konkursu na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Zamawiający: MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII

 

Link: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wspolprace-przy-przeprowadzeniu-i-rozstrzygnieciu-organizowanego-przez-zamawiajacego-konkursu-na-koncepcje-architektoniczna-wielorodzinnego-budynku-mieszkalnego-o-obnizonej-energoc

Share your thoughts