świadczenie usługi gastronomiczno-hotelarsko-konferencyjnej na spotkaniu szkoleniowym dla kierowników zespołów terenowych Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zamawiający: ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

 

Link: https://www.gov.pl/web/zermswia/ZER-ZAK-14-2022

Share your thoughts