Modernizacja budynku OSP Piróg w zakresie zaadaptowania pomieszczenia strażnicy na węzeł sanitarny.

Zamawiający: URZĄD GMINY STROMIEC

 

Link: https://ugstromiec.naszbip.pl/zamowienia-publiczne-do-130-000-zl/2022/n,zaproszenie-do-skladania-ofert-modernizacja-budynku-osp-pirog-w-zakresie-zaadaptowania-pomieszczenia-straznicy-na-wezel-sanitarny

Share your thoughts