Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku-sprzętu jednorazowego użytku gr. B-na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży

Zamawiający: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Link: https://wsprlomza.ezamawiajacy.pl/pn/wsprlomza/demand/notice/public/72056/details

Share your thoughts