Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów opatrunkowych na potrzeby SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/661158

Share your thoughts