Wykonanie prac modernizacyjnych dachu oraz przebudowę pomieszczenia siłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach przy ulicy Konstytucji 3 Maja 5

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH

Link: https://www.powiat-brzeziny.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=3&id=341&x=12&n_id=3414

Share your thoughts