Przeprowadzenie działań instruktażowo-szkoleniowych oraz informacyjno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych w zmodernizowanych nieruchomościach obszaru Projektu 2 ROCŁ – Komendy Miejskiej Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a.

Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI

 

Link: https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/prosba-o-oszacowanie-ceny-uslugi-polegajacej-na-przeprowadzeniu-dzialan-instruktazowo-szkoleniowych-oraz-informacyjno-edukacyjnych-wspomagajacych-wpro-id53486/2022/9/9/

Share your thoughts