Opracowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia o charakterze warsztatowo-wykładowym pt. Zarządzanie zmianą

Zamawiający: MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

 

Link: https://bip.mos.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-ktorych-nie-stosuje-sie-przepisow-prawa-zamowien-publicznych/zamowienie-publiczne/public-order/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-i-przeprowadzenie-jednodniowego-szkolenia-o-charakterze-warsztatow/

Share your thoughts