Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, materiałów eksploatacyjnych i materiałów laboratoryjnych

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIAŁDOWIE

 

Link: http://www.bip.spzoz-dzialdowo.pl/index.php?id=14&id2=236&look=3275

Share your thoughts