Remont dachu budynku klubu sportowego Żagiel w Pieckach przy ul. Zwycięstwa 35 C dz. nr ew 104/2 obr. Piecki gm. Piecki

Zamawiający: URZĄD GMINY PIECKI

 

Link:  https://bip.piecki.com.pl/zamowienia_publiczne/401/390/Remont_dachu_budynku_klubu_sportowego_Zagiel_w_Pieckach_przy_ul__Zwyciestwa_35_C_dz__nr_0D_0Aew__104_2F2_obr__Piecki_gm__Piecki/

Share your thoughts