„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie stacjonarnej i zdalnej pn. “Jak uczyć o energetyce i energii jądrowej?” dla nauczycieli i doradców metodycznych ds. nauczania

Zamawiający:

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

 

Link:  https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-mos/demand/notice/public/71477/details

Share your thoughts