USŁUGI CATERINGOWE W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” – Klub Seniora w Kijowcu

Zamawiający: URZĄD GMINY ZALESIE

 

Link: https://zalesie.ezamawiajacy.pl/pn/zalesie/demand/notice/public/71359/details

Share your thoughts