Dostawa materiałów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
15-874 BIAŁYSTOK

 

Link: http://www.wspr.bialystok.pl/?p=15919

Share your thoughts