„Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.”

Zamawiający: URZĄD GMINY GOWOROWO

 

Link: http://goworowo.pl/tematy/przetargi

Share your thoughts