Usługa polegająca na przeprowadzeniu działań kulturalno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społ. tj.: Centrum Aktywności Lokalnej o profilu senioralnym przy ul. Pomorskiej 11

Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI

 

Link: https://portal.smartpzp.pl/uml/public/postepowanie?postepowanie=33106946

Share your thoughts