przeprowadzenie dwóch szkoleń i dwóch warsztatów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych,

Zamawiający: MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 

Link: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rozeznanie-rynku-dot-przeprowadzenia-szkolen-i-warsztatow-z-zakresu-partnerstwa-publiczno-prywatnego-wraz-z-opracowaniem-materialow-szkoleniowych

Share your thoughts