Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży Nazwa działania 1. wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie.

Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI

 

Link: https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-nauki-edukacji-oswiaty-i-wychowania-poprzez-realizacje-programow-a-id52948/2022/8/23/

Share your thoughts