Realizacja zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Skomlin w roku 2022.

Zamawiający: URZĄD GMINY SKOMLIN

 

Link: https://www.bip.skomlin.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=4&id=793&x=97&y=3&n_id=4278

Share your thoughts