Dostawa środków czystości/chemii gospodarczej na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży…

Zamawiający: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

 

Link: https://wsprlomza.ezamawiajacy.pl/pn/wsprlomza/demand/notice/public/69134/details

Share your thoughts