Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu Grantowego Cyfrowa Gmina

Zamawiający: URZĄD GMINY LELKOWO

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ef6f8677-306c-494e-a364-0524f027cc0e

Share your thoughts