Wykonanie usługi cateringowej podczas podsumowania Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, obejmującej przygotowanie, dostarczenie i serwowanie posiłków przygotowanych

Zamawiający: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO CENTRALA

 

Link: https://zamowienia.krus.gov.pl/zamowienie-publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-na-wykonanie-uslugi-cateringowej-podczas-podsumowania-ogolnokrajowego-konkursu-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

Share your thoughts