Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury-Placówki Zamiejscowej w Płocku.

Zamawiający: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fef08c67-46b0-401d-89f9-bc266eeb7ac5

Share your thoughts