Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

Zamawiający: URZĄD GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

 

Link: https://bip.gminaostrowmazowiecka.pl/wiadomosci/14318/wiadomosc/642890/zapytanie_ofertowe__sporzadzanie_dowoz_i_wydawanie_posilkow_dla_

Share your thoughts