Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Milanówka, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych, zwanych dalej szkołami w dni nauki w roku szkolnym 2022/2023 (zgodnie z kalendarzem).

Zamawiający: URZĄD MIASTA MILANÓWEK

 

Link: https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-130-tys-zl/16239-o-271-13-2022-am-swiadczenie-uslug-w-zakresie-zapewnienia-uczniom-niepelnosprawnym-zamieszkalym-na-terenie-milanowka-transportu-i-opieki-w-czasie-przewozu-do-szk

Share your thoughts