Świadczenie usługi wynajęcia sal konferencyjnych

Zamawiający: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE (PFRON)

Link do postępowania: https://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-udzielane-na-podstawie-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-83910/szczegoly/public-order/zapytanie-o-ustalenie-wartosci-szacunkowej-zamowienia-na-swiadczenie-uslugi-wynajecia-sal-kon

Share your thoughts