Dostawa leków, akcesoriów do receptury oraz preparatów dezynfekcyjnych.

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Link do postępowania: http://www.sniadecja.pl/procurements/1372/

Share your thoughts