Dostawa artykułów biurowych na bieżące potrzeby Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej…

Zamawiający: MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Link do postępowania: https://www.gov.pl/web/rodzina/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-dostawe-artykulow-biurowych-na-biezace-potrzeby-ministerstwa-rodziny-i-polityki-spolecznej

Share your thoughts