Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Siedleckie…

Zamawiający: URZĄD GMINY SUCHOŻEBRY

 

Link: https://bip.suchozebry.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/641178/zapytanie_ofertowe__adaptacja_pomieszczen_w_budynku_swietlicy_wi

Share your thoughts