Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego

Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Link do postępowania: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro-zamowienia-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-130-000-zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=2193&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcon

Share your thoughts