Wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych

Zamawiający: URZĄD GMINY PIECKI

Link do postępowania: https://bip.piecki.com.pl/zamowienia_publiczne/401/383/Wycinka_drzew_i_krzewow_oraz_wykonanie_zabiegow_pielegnacyjnych_na_terenie_parku_w_Brejdynach_2C_gm__Piecki/

Share your thoughts