Kompleksowa organizacja pikników plenerowych na potrzeby Zamawiającego….

Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI

Link do postępowania: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-do-30000-euro-zamowienia-o-wartosci-nieprzekraczajacej-kwoty-130-000-zl/?tx_edgepublicorder_order%5Border%5D=2192&tx_edgepublicorder_order%5Baction%5D=show&tx_edgepublicorder_order%5Bcontr

Share your thoughts