„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie stacjonarnej i zdalnej pn. “Jak uczyć o energetyce i energii jądrowej?”

Zamawiający: MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

Link do postępowania: https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-mos/demand/notice/public/67272/details

Share your thoughts