Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkania kulturalnego dla około 136 osób

Zamawiający: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE

Link do postępowania: https://zamowienia.krus.gov.pl/zamowienie-publiczne/usluga-zorganizowania-spotkania-kulturalnego-dla-pracownikow-emerytow-oddzialu-regionalnego-kasy-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego-w-lublinie-oraz-podleglych-placowek-terenowych-w-dniach-30-wrze/

Share your thoughts