Przeprowadzenie działań kulturalno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie nowej funkcji społecznej

Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI

Link do postępowania: https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/prosba-o-oszacowanie-ceny-uslugi-polegajacej-na-przeprowadzeniu-dzialan-kulturalno-edukacyjnych-wspomagajacych-wprowadzenie-nowej-funkcji-spolecznej-id51979/2022/7/19/

Share your thoughts