Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI IM. MARIANA ZYNDRAMA-KOŚCIAŁKOWSKIEGO

Link do postępowania:https://platformazakupowa.pl/transakcja/641985

Share your thoughts